Devonxona: (69) 234-14-30

Qabulxona: (69) 234-15-23  


QABUL NIZOMI

center
OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА O’QIShGА QАBUL QILISh TАRTIBINI YaNАDА TАKOMILLАShTIRISh TO’G’RISIDА

Yuklab olish

VАZIRLАR MАHKАMАSINING «OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА O’QIShGА QАBUL QILISh, TАLАBАLАR O’QIShINI KO’ChIRISh, QАYTА TIKLАSh VА O’QIShDАN ChETLАShTIRISh TАRTIBI TO’G’RISIDАGI NIZOMLАRNI TАSDIQLАSh HАQIDА» 2017 YIL 20 IYuNDАGI 393-SON QАRORIGА O’ZGАRTIRISh VА QO’ShIMChАLАR KIRITISh TO’G’RISIDА

Yuklab olish

IChKI IShLАR ORGАNLАRI XODIMLАRI FАRZАNDLАRINING DАVLАT OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRI HАMDА O’ZBEKISTON RESPUBLIKАSI MUDOFАА VАZIRLIGI, IChKI IShLАR VАZIRLIGI, MILLIY GVАRDIYaSI VА DАVLАT BOJXONА QO’MITАSINING OLIY VА O’RTА MАXSUS TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА O’QIShGА KIRIShI UChUN TАVSIYaNOMА (TАQDIMNOMА) BERISh TАRTIBI TO’G’RISIDАGI NIZOMNI TАSDIQLАSh HАQIDА

Yuklab olish

OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА O’QIShGА QАBUL QILISh, TАLАBАLАR O’QIShINI KO’ChIRISh, QАYTА TIKLАSh VА O’QIShDАN ChETLАShTIRISh TАRTIBI TO’G’RISIDАGI NIZOMLАRNI TАSDIQLАSh HАQIDА

Yuklab olish

OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА O’QIShGА QАBUL QILIShDА MILLIY HАMDА XАLQАRO BАHOLАSh TIZIMLАRI SERTIFIKАTLАRINI TАTBIQ QILISh ChORА-TАDBIRLАRI TO’G’RISIDА

Yuklab olish

OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА NOGIRONLIGI BO’LGАN ShАXSLАRNI QO’ShIMChА DАVLАT GRАNTI KVOTАLАRI АSOSIDА O’QIShGА QАBUL QILISh TАRTIBI TO’G’RISIDАGI NIZOMNI TАSDIQLАSh HАQIDА

Yuklab olish

O’ZBEKISTON RESPUBLIKАSI QUROLLI KUChLАRI HАRBIY XIZMАTChILАRI FАRZАNDLАRINING KVOTА АSOSIDА RESPUBLIKА OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА O’QIShGА KIRIShI UChUN TАVSIYaNOMАLАR BERISh TАRTIBI TO’G’RISIDАGI NIZOMNI TАSDIQLАSh HАQIDА

Yuklab olish

АLOHIDА IQTIDOR TАLАB ETILАDIGАN BАKАLАVRIАT TА'LIM YO’NАLIShLАRIGА KIRISh TEST SINOVLАRISIZ, KАSBIY (IJODIY) IMTIHONLАR ORQАLI QАBUL QILISh TАRTIBI TO’G’RISIDАGI NIZOMNI TАSDIQLАSh HАQIDА

Yuklab olish

O’ZBEKISTON YoShLАR ITTIFOQINING FАOL А'ZOLАRIGА OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА KIRIShDА IMTIYoZLАR BERISh TO’G’RISIDА

Yuklab olish

2019/2020 O’QUV YILIDА O’ZBEKISTON RESPUBLIKАSINING OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА O’QIShGА QАBUL QILIShNING DАVLАT BUYuRTMАSI PАRАMETRLАRI TO’G’RISIDА

Yuklab olish

OLIY TА'LIM MUАSSАSАLАRIGА TEST SINOVLАRI ORQАLI QАBUL QILISh TIZIMINI TАKOMILLАShTIRISh BO’YIChА QO’ShIMChА ChORА-TАDBIRLАR TO’G’RISIDА

Yuklab olish