• Namangan city, Islam Karimov street, 12 house
  • +998 (69) 234-14-30