• Namangan shahri, Islom karimov ko'chasi, 12 uy
  • +998 (69) 234-14-30
post image

FIZIKA KAFEDRASI

Kafedra haqida 

“Fizikа” kаfеdrаsi 1979 yil tаshkil etilgаn bo’lib, undа hоzirgа qаdаr rеspublikаmiz xаlq хo’jаligi uchun yеtuk muhаndis-pеdаgоg kаdrlаr tаyyorlаnmоqdа.   
Xоzirgi kundа kаfеdrаdа 2 nаfаr fаn dоktоri, 2 nаfаr fаn nоmzоdi, dоtsеntlаr, 2 nafar katta o’qtuvchi 2 nаfаr o’qtuvchi vа 3 tа stajor o’qtuvchi 1ta kаbinеt mudiri, 2 tа lаbоrаnt fаоliyat ko’rsаtib kеlmоqdаlаr. Kаfеdrа jаmоаsi institutning dеyarli bаrchа tа’lim yo’nаlishlаridаgi tаlаbаlаrgа Fizikа va Qurilishda fizika fаnidаn dаrs bеrаdi. Ilmiy sаlоҳiyat 40 fоizni tаshkil qilаdi.   
Kаfеdrаdа prоfеssоr-o’qituvchilаri tоmоnidаn 2004-2018 yillаrdа 300 dаn оrtiq ilmiy mаqоlаlаr, shuningdеk, 4 tа o’quv qo’llаnmа, 120 dаn оrtiq uslubiy ishlаr chоp ettirilgаn vа Fizikа fаnidаn 3 qismli “O’quv uslubiy mаjmuа” yarаtildi, uning elеktrоn ko’rinishi institut АRM vа ZIYONET gа tаqdim etilgаn.   
Kаfеdrаdа хоzirgа kаdаr 1tа fаn dоktоri vа 9 tа fаn nоmzоdi tаyyorlаndi. Kаfеdrа а’zоlаri sаfini kеyingi 3 yildа yosh kаdrlаr bilаn to’ldirildi, nаtijаdа kаfеdrаni o’rtаchа yoshi 39 yoshgа kеltirishgа erishildi.   
Kаfеdrа tаsаrrufidа vidеоprоеktоr bilаn tа’minlаngаn 1 tа mа’ruzа хоnаsi, 5 tа tаjribа vа аmаliy mаshg’ulоtlаr o’tkаzish uchun mоslаshtirilgаn lаbоrаtоriya хоnаlаri mаvjud bo’lib, o’quv jаrаyonlаrigа tеgishli turli аsbоb-uskunаlаr bilаn jiҳоzlаngаn. Lаbоrаtоriya mаshg’ulоtlаrini o’tkаzish uchun 50 dаn оrtiq lаbоrаtоriya ishlаri mаvjud.   
2012-2018 yillаrgа mo’ljаllаngаn fundаmеntаl dаvlаt grаnti bo’yichа kаfеdrа prоfеssоr-o’qituvchilаri ilmiy tаdqiqоt ishlаri оlib bоrmоqdаlаr. 2017-2018 o’quv yilidа dаvlаt grаnti bo’yichа jаmi 58mln so’mlik ish bаjаrilgаn bo’lib, 11 tа ОАK e’tirоf etgаn jurnаllаrdа mаqоlаlаr chоp etildi.   
Bаjаrilgаn ilmiy ishlаrning nаtijаlаrigа dоir mаqоlаlаr rеspublikа vа mаҳаlliy ilmiy jurnаllаrdа chоp ettirilgаn. Kаfеdrаdа O’zbеkistоn Fаnlаr Аkаdеmiyasining Fizikа Tехnikа Instituti, YAdrо fizikаsi, Rоssiya FА ning Fizikа tехnikа instituti, Еkаtеrinburg muхаndislik-pеdаgоgikа instituti, Mеksikа milliy pоlitехnikа instituti, аkаdеmik litsеylаr vа kаsb-hunаr kоllеjlаri bilаn hаmkоrlik аlоqаlаri o’rnаtilgаn.   

 Mamadjanov Axrorjon Ibragimovich

har kuni (yakshanbadan tashqari): 15.00-17.00.

 Telefon:  94 341-55-67

 E-mail: axror@umail.uz

 Ma'lumotnoma: Yuklab olish

 

Kafedra tarkibi:

Mamadjanov Axrorjon Ibragimovich

 axror@umail.uz

2001-2005 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika fakultetini bakalavriat bosqichi, 2005-2007 yillarda O`zbekiston Milliy Universitetining Fizika fakulteti magistratura bosqichini tamomlagan. 2007-2008 yillarda O`zRFA Yadro fizikasi institutida inginer lavozimida ishlagan. 2008-2011yillarda O`zRFA Yadro fizikasi instituti aspiranturasini tugatib,2011 yil 2 iyunda o`z mavzusi bo`yicha disertasiyasini himoya qilib fizika –matematika fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo`ldi. Hozirgi paytda Namangan Muhandislik -pedagogika institutining “Fizika ” kafedrasida каfedra mudiri lavozimida ish faoliyatini davom ettirmoqda. Xozirgacha 20 ga yaqin nufuzli ilmiy jurnallarda va ilmiy konferensiyalarda maqola va tezislari, 10 ga yaqin uslubiy ko`rsatmalari chop ettirgan.

 


Gulyamov Gafur

 gulyamov1949@mail.ru

1971 yil Toshkent davlat universitetini tamomlagan. 1982 yil Fanlar akademiyasi fizika-texnika instituti nomzodlik dessertatsiyasini, 2000 yil Fanlar akademiyasi fizika-texnika instituti doktorlik dessertatsiyasini himoya qilgan. 200 dan ortiq ilmiy ishlar muallifi, 10 dan ortiq fan nomzodi va fan doktorlari ustozi. Hozirda institutning Fizika kafedrasi professori lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda.

 


Boydedayev Sobirjon Rustamjonivich

 Boydedayev70@gmail.uz

Institutda 2021 yildan buyon Fizika kafedrasi datsenti bo’lib faoliyat olib bormoqda. 1988-1993 yillarda Toshkent davlat Universitetining Fizika fakultetini bakalavriat bosqichi, 1993-2003 yillarda NamMPI katta labaranti,stajor-tadqiqotchi,asistent,katta o’qituvchi,1996-2000 yilda NamDU aspirant,2007-2015 yillarda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi bosh mutahasisi,2015-2017 yillarda NamMPI Energetika kafedrasi mudiri,2017-2021 yillarda Namangan tumani hokimining yoshlar siyosati,ijtimoiy rivojlantirish va ma’naviy-ma’rifiy ishlari bo’yicha o’rinbosari lavozimida ishlagan Xozirgacha 30 ga yaqin nufuzli ilmiy jurnallarda va ilmiy konferensiyalarda maqola va tezislari, 10 ta uslubiy ko`rsatmalari chop ettirgan.

 


Mislidinov Baxtiyor Zaynidinovich

  mislidinovb@umail.uz

Institutda 2017 yildan buyon stajyor-o’qituvchi bo’lib faoliyat olib bormoqda. 2008-2012 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika fakultetini bakalavriat bosqichi, 2014-2016 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika-matematika fakulteti magistratura bosqichini tamomlagan. 19 dan ortiq ilmiy-uslubiy ishlar muallifi.

 

 Turg’unov Adhamjon Raxmatillayevich

 turgunovadham89@mail.ru

2017-Yildan buyon Fizika kafedrasida o’qituvchi bo’lib ishlab kelmoqda. 2014-yili Namangan davlat universitetini bakalavriat bosqichini tamomlagan. 2017-yili “Mirzo Ulug’bek” nomidagi O’zbekiston Milliy universitetining magistratura bosqichini “Atom yadrosi va elementar zarralar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika” yo’nalishi bo’yicha tamomlagan. 10 dan ortiq xalqaro jurnallarda ilmiy maqolalar chop etgan. 


Shahobiddinov Bahodir Baxtiyor o’g’li

 bahodir0211@gmail.com

Institutda 2017 yildan buyon stajyor-o’qituvchi bo’lib faoliyat olib bormoqda. 2010-2014 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika fakultetini bakalavriat bosqichi, 2014-2016 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika-matematika fakulteti magistratura bosqichini tamomlagan. Xozirgacha 18 ga yaqin nufuzli ilmiy jurnallarda va ilmiy konferensiyalarda maqola va tezislari, 7 ta uslubiy ko`rsatmalari chop ettirgan.

 


Umaraliyev Maksud Maxmudovich

 Umaraliyevmaksudbek@gmail.com

1984 yil Chortoq tumanida tug’ilgan.Institutda 2019 yildan buyon o’qituvchi bo’lib faoliyat olib bormoqda. 2001-2005 yillarda O`zbekiston Milliy Universitetining Fizika fakultetini bakalavriat bosqichi, 2005-2007 yillarda O`zbekiston Milliy Universitetining Fizika fakulteti magistratura bosqichini tamomlagan. Xozirgacha 5 ga yaqin nufuzli ilmiy jurnallarda va ilmiy konferensiyalarda maqola va tezislari, 3 ta uslubiy ko`rsatmalari chop ettirgan.

 


O’rinboyev Dostonbek Rustamjon O’g’li 

 dostonbek0408@gmail.com

Institutda 2021 yildan buyon stajyor-o’qituvchi bo’lib faoliyat olib bormoqda. 2010-2014 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika fakultetini bakalavriat bosqichi, 2014-2016 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika-matematika fakulteti magistratura bosqichini tamomlagan.2016-2021 yillarda NamTI akademik litseyida fizika fani o’qituvchisi lavozimida ishlagan. Xozirgacha 14 ga yaqin nufuzli ilmiy jurnallarda va ilmiy konferensiyalarda maqola va tezislari, 2 ta uslubiy ko`rsatmalari chop ettirgan.
 


Suvanov Azizbek Xusniddin o’g’li 

 azizbeksuvanov94@gmail.com

2014-2018 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika fakultetini bakalavriat bosqichi, 2019-2021 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika fakulteti magistratura bosqichini tamomlagan.. Hozirgi paytda Namangan Muhandislik -Qurilish institutining “Fizika ” kafedrasida stajor-o’qituvchi lavozimida ish faoliyatini davom ettirmoqda. Xozirgacha mahalliy ilmiy konferensiyalarda maqola va tezislari chop ettirgan.
 


Madumarova Saodat Qudiratulla qizi

 saodatmadumarova0609@gmail.com

2014-2018 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika fakultetini bakalavriat bosqichi, 2019-2021 yillarda Namangan Davlat Universitetining Fizika fakulteti magistratura bosqichini tamomlagan.. Hozirgi paytda Namangan Muhandislik -Qurilish institutining “Fizika ” kafedrasida stajor-o’qituvchi lavozimida ish faoliyatini davom ettirmoqda. Xozirgacha mahalliy jurnal va ilmiy konferensiyalarda maqola va tezislari chop ettirgan.

  • Share :