• г. Наманган, улица Ислама Каримова, дом 12
  • +998 (69) 234-14-30

РЕГЛАМЕНТ
Для повышения эффективности нашей работы в духовно-этической, мировоззренческой сфере, формирования у учащихся любви к Родине, народу, семье, национальным обычаям и традициям, образовательному учреждению, избранной профессии, здоровому образу жизни у молодежи пропаганда стиля является священный долг преподавателей-тренеров института.
Все студенты, обучающиеся в институте, должны придерживаться следующего.

1. Полное соблюдение прав и обязанностей, указанных в уставе Института.
2. Строгое соблюдение внутренних процедур, установленных в Институте и «Студенческой резиденции».
3. Активное участие во всех мероприятиях, посвященных студентам и проводимых с участием студентов на факультетах, институтах, районах, городах и Республике.
4. Дежурить на факультетах и ​​в «Студенческом общежитии». 

5. Не курить во всех зданиях, принадлежащих институту.

6. Не портить оборудование, книги, оборудование, находящееся в аудитории, лабораториях, соблюдать чистоту.
7. Регулярное посещение занятий, своевременное освоение предметов, указанных в учебном плане. Сдача рейтинговых тестов, курсовых и проектов в установленные сроки.

8. Не опаздывать на занятия, не пропускать занятия без причины.
9. Своевременное внесение платежей по договору.

10. Упорядоченное использование мест общего пользования.

11. Активное участие в ИТ-мероприятиях «Камолот» YoIX.
12. Если институт происходит от государственного высшего учебного заведения, на классные занятия уместно одеваться соответствующим внешним видом и манерами (не ходить в спортивной одежде, шортах, хиджабе и полуобнаженной).

13. Не употреблять алкоголь, не играть в азартные и рискованные игры, не шуметь во всех зданиях, принадлежащих институту, Студенческих общежитиях. Избегайте беспорядка. 
14. Поддержание в чистоте помещений, прикрепленных к группам.
15. Взаимное уважение и хорошее поведение.
16. Наличие студенческого билета.
17.Участие в деятельности действующих кружков, мастерских, клубов и спортивных секций.
18. Вставайте, когда руководители института входят в аудиторию.
19. Обучение и проведение научных исследований.
20. Учимся творчески мыслить и искать, в совершенстве овладевая иностранными языками и компьютерными технологиями.
21. Полное соблюдение правил этикета.
К обучающимся, не соблюдающим требования настоящего Положения, будут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия:
A. Предупреждение; 
B. Штраф; 
V. Исключение из института. 
Обучающиеся с примерным поведением и высокими показателями в учебе, активно участвующие в общественных работах, материально и морально поощряются в установленном порядке.
 Настоящее Положение обсуждалось на собрании актива всех факультетов, на Духовно-просветительском совете института, на заседаниях Профсоюза, первичной организации Kamolot” YoIH , женского и тренерского советов. Институт согласился с юрист-консультант.

MA'NAVIY-AXLOQIY QOIDALAR

1. Har bir talaba o'zining namunali xulqi, odob-axloqi bilan o'zini ko'rsatishi, boshqalarga namuna bo'lishi lozim. 
2. Barcha yaxshi insoniy fazilatlar - xushmuomalalik, kamtarlik, halollik, poklik, vijdonlilik, to'g'riso'zlik, sog'lom fikrlilik va adolatli bo'lish talabalik davrining bebaho boyligi bo'lib qolishi kerak. 
3. Milliy qadriyatlarimizni ulug'lash, ma'rifat, madaniyat, davlat va jamoat arboblarining, ulug' ustoz allomalarimizning namunali hayoti tarzlari bilan muntazam tanishib borish talabalarning muhim vazifasidir. 
4. Kattalarga hurmatda, ayollar va kichiklarga izzatda bo'lib, ular bilan salomlashganda quyidagi qoidalarga amal qilmoq lozim: 
a) yoshi katta keksa kishilar bilan ko'rishganda ulardan oldin ko'rishmoq uchun hamda yigitlar qizlar bilan salomlashganda qizdan avval unga qo'l uzatmaslik; 
b) o'zingizdan yoshi kichik bo'lganlarning salomiga aliq olishlik, ular bilan salomlashganda takabburlik qilmaslik; 
6. Kursdoshingiz, do'stlaringizdan birortasining tobi qochib qolganda yoki boshiga musibat tushganda holidan xabar oling, imkoniyatingizga qarab moddiy va ma'naviy yordam bering. 
7. Institut professor-o'qituvchilari va xodimlarining, kursdoshlaringizni, do'stlaringizning ishonchini oqlashga intiling, ularning e'tiboridan chetda qolmaslik uchun harakat qiling. 

TALABALARNING ODOB-AHLOQQA OID MAJBURIYATLARI
a) NAMMQI hududida: 
- hududga kirishda talabalik guvohnomasini ko'rsatib kirish; 
- hududni ifloslantirmaslik va chiqindilarni faqat joylardagi urnalarga tashlash; 
- ustozlar bilan duch kelganda salom berish; 
- o'quv mashg'ulotlari vaqtida hududda sababsiz yurmaslik; 
- institut mulki (ko'char va ko'chmas mulki, o'simlik va hayvonot dunyosi va hokazolar)ga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish; 
- kiyinish va o'zaro suhbat odoblariga rioya qilish; 
- mutasaddilarning ruxsatisiz turli reklama vositalarini osmaslik; 
- maishiy tinchlikka rioya qilish; 
- narkotik va psixotrop moddalar, alkogol va tamaki mahsulotlari iste'mol qilinishi hamda tarqatilishiga qarshi kurashish. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq yuqoridagi holatlar haqida tegishli tashkilotlarga o'z vaqtida xabar bermaslik javobgarlikka sabab bo'lishi alohida qayd etiladi. 
b) auditoriyada: 
- uyali aloqa vositalarini o'chirib qo'yish; 
- dars vaqtida gaplashmaslik; 
- jihozlarga madaniy munosabatda bo'lish, partalarga yozmaslik; 
- qog'oz va boshqa keraksiz narsalarni qoldirib ketmaslik; 
- ovqatlanmaslik, saqich chaynamaslik. 
v) umumiy ovqatlanish joylarida: 
- taomlarni olishda navbat tartibiga rioya qilish; 
- tirbandlik holatida ustozlar, ayollar, yoshi kattalarga hurmat ko'rsatish; 
- ovqatlanish vaqtida shovqin solmaslik; 
- umumiy ovqatlanish shaxobchasida belgilangan tartib-qoidalarga rioya qilish. 
g) Axborot resurs markazi (ARM)da: 
- ARM xodimlari bilan hushmuomalada bo'lish; 
- kitoblar va jihozlarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish; 
- baland ovozda so'zlashmaslik va atrofdagilarga xalaqit bermaslik; 
- qog'oz, saqich va boshqa chiqindilarni qoldirib ketmaslik; 
- kitoblarni olish va topshirish tartib-qoidalariga rioya qilish. 
d) talabalar turar joylari (TTJ)da: 
- mavjud jihozlarni asrash, ularga zarar etkazmaslik; 
- elektr-energiyasi, gaz va suv resurslaridan tejamkorona (oqilona) foydalanish; 
- sanitariya va gigiena xonalaridan foydalanish qoidalariga amal qilish; 
- talabalar turar joyi "Nizomi” va "Ichki tartib qoidalari”ga qat'iy rioya qilish. 
e) sport majmualarida: 
- sport majmuasiga xos bo'lgan kiyim va poyabzallarda kirish; 
- sport inventarlariga nisbatan madaniy munosabatda bo'lish; 
- mashg'ulotlardan keyin sport inventarlarini belgilangan joylarga qayta topshirish; 
- sport majmuasining belgilangan tartib-qoidalariga rioya qilish. 
j) madaniyat saroyi va boshqa ommaviy tadbirlar o'tkazish joylarida: 
- o'rindiq va boshqa jihozlarga nisbatan madaniy munosabatda bo'lish; 
- ommaviy tadbirlar vaqtida hushtak chalmaslik, baqirmaslik, tadbir tugashidan oldin sababsiz chiqib ketmaslik; 
- uxlab o'tirmaslik, o'rindiqlarga yotib olmaslik, bir-biri bilan gaplashmaslik, yon atrofdagilarga xalaqit bermaslik. 
Shuningdek, 
- turli davralarda o'zining namunaviy xulqi va bilimi bilan NAMMQI haqida yuksak ijobiy taassurot hosil qilishga intilish; 
- doimo komillikka intilish, halollik va adolat bilan hayot kechirish kabi olijanob fazilatlarni chuqur anglash; 
- institut manfaati, uning sha'ni va shonli an'analari, obro'si hamda nufuzi to'g'risida qayg'urish, ularni saqlab qolishga jonkuyarlik qilish va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish. 

TALABALAR ODOB-AXLOQIDA MAN ETILADIGAN HOLATLAR

- professor-o'qituvchilarga qo'pollik qilish, mashg'ulotlar vaqtida asossiz gapirish; 
- professor-o'qituvchi bilan boshqalarning bahosini muhokama qilish; 
- yolg'on gapirish, g'irromlik yoki professor-o'qituvchilarni chalg'itish bilan bog'liq har qanday xatti-harakatlar qilish; 
- xodimlar va o'z o'rtoqlariga nisbatan hurmatsizlik qilish; 
- yozma ishlarni himoya qilish va reyting nazoratiga doir boshqa tartib-taomillarni bajarish vaqtida chetdan yordam olish, o'zgalarga yordam ko'rsatish; 
- boshqa shaxslar tomonidan tayyorlangan topshiriqlar yoki yozma ishlarni o'z nomidan topshirish; 
- mashg'ulotlarni o'tkazib yuborish yoki kechikib kelish; 
- mashg'ulotlar vaqtida professor-o'qituvchining ruxsatisiz auditoriyadan chiqib ketish; - boshqa talabaning sa'y-harakatlariga qasddan ziyon etkazish; 
- moddiy jihatdan yaxshi ta'minlanganligini turli yo'llar bilan ko'z-ko'z qilish qat'iyan man etiladi. 

TALABALARNING MAJBURIYATLARI
• Institut Nizomi va Ichki tartib qoidalarga qat'iy rioya qilish; 
• Institut talabasi nomiga dog' tushirmaslik; 
• Mamlakatimizda ichki va tashqi siyosatini qo'llab-quvvatlash, uni to'liq tushunish va vatanparvar bo'lish; 
• Tanlagan mutaxasisligi bo'yicha nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni muntazam va chuqur egallab borish; 
• O'zining ma'naviy va ma'rifiy, ilmiy-madaniy saviyasini oshirib borish; 
• O'quv mashg'ulotlariga qatnashish va o'quv rejasi hamda dasturlarida ko'zda tutilgan barcha topshiriqlarni belgilangan muddatlarda bajarish; 
• Ijtimoiy foydali mehnatda faol ishtirok etish; 
• Talabalar va professor-o'qituvchilar hamda xizmatchilar bilan o'zaro xushmuomalada bo'lish; 
• Barcha mashg'ulotlarga qatnashish va o'quv jadvalida ko'zda tutilgan barcha turdagi topshiriqlarni belgilangan muddatda bajarish; 
• Institut binosidagi va "Talabalar turar joyi”dagi mulklarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish; 
• Tashkiliy, ommaviy-siyosiy va tarbiyaviy ishlar ko'nikmasini egallash, ilmiy va siyosiy bilimlarni targ'ib etishda, shuningdek, institutda o'tkazilayotgan jamoatchilik tadbirlarida qatnashish. 
• Darsga qatnamagan holda, ertangi kundan kechiktirmasdan (bevosita yoki guruh raxbari-sardori orqali) fakultet dekanini ogohlantirish va dars qoldirishi sababini asoslovchi hujjatni taqdim etish; 
• Kiyinish madaniyatiga rioya qilish, milliy axloq va urf-odatlarga hurmatli munosabatda bo'lish; 
• O'zining ilmiy, siyosiy-g'oyaviy va ma'naviy tafakkurini muntazam oshirish orqali Vatanga sadoqat ruhini namoyon qilish; 
• Xorijiy grantlarda qatnashilgan holda fakultet rahbariyatini xabardor qilish va chet elga ketishdan oldin institut rahbariyati roziligini olish; 
• Institutda faoliyat ko'rsatuvchi professor-o'qituvchilar va boshqa xodimlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish; 
• O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot Vazirligi, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining 2005 yil 7 iyuldagi 58-son, 154-1-son, 19-son va 02/2658-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Kadrlarni davlat grantlari asosida maqsadli tayyorlash tartibi to'g'risidagi Nizomga muvofiq barcha ta'lim yo'nalishlari bo'yicha davlat garntlari asosida taxsil olgan institut bakalavr va magistlari ta'lim muassasalari, korxona va tashkilotlarda uch yil ishlab berish; 
• Fakultetlardagi umumiy foydalanish joylarida sanitariya qoidalariga rioya qilish; 
• Dars jarayonida uyali aloqa vositalaridan foydalanmaslik; 
• Institut mulkiga (parta, stol, stul, eshik va devorlarga, o'quv jihozlariga va h.k.) ziyon etkazmaslik; 
• Institut ma'muriyati ruxsatisiz asbob-uskunalar va boshqa jihozlarini binodan tashqariga olib chiqib ketmaslik; 
• Talabalar turar joyida "Oliy ta'lim muassasalarining talabalar turar joylari faoliyatiga oid me'yoriy hujjatlar turkumi” asosida ta'lim oluvchilar o'z huquq va majburiyatlarini amalga oshirishi lozim. 
O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183, 184-1, 184-2, 184-3, 187, 189, 190, 191, 192-moddalariga muvofiq talabalarga quyidagilar ta'qiqlanadi: 
• Institut hududining barcha binolari va tashqi joylari hamda talabalar turar joylarida sigaret chekish hamda turli spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilish; 
• Institut hududida, jumladan dars o'tayotgan xonalar va boshqa binolarda ibodat liboslarida (o'rangan holda) yoki diqqat e'tiborni o'ta jalb qiluvchi kiyimlarda yurish; 
• Mayda bezorilik, ya'ni institutning barcha joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, xodimlar, talabalar va boshqa fuqarolarga shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi boshqa xatti-harakatlarni amalga oshirish; 
• Diniy mazmundagi materiallarni qonunga hilof ravishda tarqatish, tayyorlash, saqlash; 
• Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qiluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash yoki tarqatish; 
• Fohishalik bilan shug'ullanish; 
• Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarda qatnashish; 
• Pornografik mazmundagi asarlar, bosma nashrlar, video va ovoz yozuvli materillar, kino-foto materiallar va boshqa mahsulotlarni tayyorlash va tarqatish, reklama qilish, namoyish etish; 
• Talabalar turar joyida tungi vaqtda - soat 22:00 dan 06:00gacha - fuqarolarning osoyishtaligi va dam olishini buzish, ya'ni baland ovoz bilan qo'shiq aytish, musiqa chalish, televizorlar, radiopriyomniklar, magnitafonlar va boshqa apparaturalardan foydalanish. 

TALABALARNING O'ZARO MUNOSABATLARI

1. Talabalarning o'zaro munosabatlarida - yagona jamoa, o'zaro hurmat va e'tibor, do'stlik, hamjihatlik, halollik va adolat tamoyillari amal qilishi lozim. 
2. Talabalar munosabatlarida inson qadr-qimmatiga hurmatsizlik qilish, shaxsiyatini kamsitish, o'zganing intelektual mulkini o'zlashtirib olish, qo'pollik, behayo so'zlar ishlatish, mushtlashish, o'zgalarga ma'naviy, moddiy yoki jismoniy ziyon etkazish qat'iyan man etiladi.