Devonxona: (69) 234-14-30

Qabulxona: (69) 234-15-23  


INSTITUTNING ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATINI USTUVOR YO‘NALISHLARI

-  qurilish konstruksiyalarini hisoblashni takomillashtirish, binolar va inshootlar zilzilabardoshligini tadqiq qilish, qurilish materiallari va buyumlari ishlab chiqarishda material-energetik resurslar sarfini tejash. devorbop va bezakbop materiallar ishlab chiqarishda tejamkor zamonaviy texnologiyalardan foydalanib iqtisodiy samaradorlikni oshirish;
-  axborotlarni qayta ishlash, boshqarish va himoya qilish, intellektual kompyuter tizimlarini yaratish, zamonaviy axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llashning samarali usullarini ishlab chiqish va multimedia texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
-  elektron sanoati va energetika soxasi uchun zarur bo‘lgan materiallarni tadqiq qilishning metodlarini yaratish. tabiiy va texnologik jarayonlarni fizik usullar bilan o‘rganish va ularni boshqarish. fundamental fizika va elektronika fanlarini rivojlantirish;
-  foydali qazilmalar, yer va suv resurslari va quyosh energiyasidan oqilona foydalanishning yuqori samarali usullarini ishlab chiqish va tayyor maxsulotlar yaratish texnologiyalarini takomillashtirish; 
-  elastiklik nazariyasining nostatsionar, dinamik va fazoviy masalalarini bir jinsli bo‘lmagan yarim fazoda tadqiq qilish usullarini ishlab chiqish; 
-  oziq – ovqat xom ashyosini qayta ishlashda noan'anaviy energiya manbaalaridan foydalanish, oziq –ovqat sanoati ikkilamchi xom ashyolaridan iste'molbop  oziq –ovqat mahsulotlari olishning samarali texnologiyalarini yaratish;
- o‘quv jarayoniga yangi axborot – kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar hamda multimedia vositalarini joriy etish va o‘qitish metodikalarini ishlab chiqish;
-  innovatsion yondashuv asosida pedagogik kadrlar tayyorlash va ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini oshirish strategiyalari va texnologiyalari;
- uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini oshirish strategiyalari va texnologiyalari va boshqa sohalarda ilmiy-tadqiqot ishlari olib bordilar.


O'zbekiston Respublikasi Oliy atestasiya komissiyasining doktorlik disertatsiyalari ososiy ilmiy natijalarni chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashlar ro'yxati