Devonxona: (69) 234-14-30

Qabulxona: (69) 234-15-23  


Ilmiy jurnallar


“Ta’limda zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalari: muammo va yechimlar” mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to‘plami
I to`plam II to`plam

“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANIShIDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI” mavzusida Vazirlik miqyosida ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to‘plami
I to`plam II to`plam


Farg‘ona vodiysi hududlaridagi mahalliy xom-ashyolardan foydalanish asosida import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishning dolzarb masalalari XALQARO KONFERENTSIYASI
I to`plam II to`plam