Devonxona: (69) 234-14-30

Qabulxona: (69) 234-15-23  


Konferensiyalar

"Texnik yo'nalishdagi fanlarni chet tilida o'qitishda innovatsion yondashuvlar"
Respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya
14-15 may 2020 yil


Konferentsiya materiallari to'plamini yuklab olish


“Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati va ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish istiqbollari: Muammo va yechimlar”
Respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya
12-13 iyun 2020 yil


Konferentsiya materiallari to'plamini yuklab olish


“Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati va ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish istiqbollari: Muammo va yechimlar”
Respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya
12-13 iyun 2020 yil


Konferentsiya materiallari to'plamini yuklab olish


“Qurilishda innovatsiyalar, energiyatejamkor texnologiyalar, binolar va inshootlarning konstruktsiyaviy va seysmik havfsizligi”
XALQARO MIQIYOSIDA ILMIY-TEXNIK ANJUMAN
2019 yil 7-9 noyabr


Konferentsiya materiallari to'plamini yuklab olish


“Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi, resurs, energiya tejamkor va innovatsion texnologiyalar samaradorligi”
XALQARO MIQIYOSIDA ILMIY-TEXNIK ANJUMAN
2019 yil 28-30 noyabr


Konferentsiya materiallari to'plamini yuklab olish
“Qurilishda innovatsiyalar, energiyatejamkor texnologiyalar, binolar va inshootlarning konstruktsiyaviy va seysmik havfsizligi”
XALQARO MIQIYOSIDA ILMIY-TEXNIK ANJUMAN
2019 yil 7-9 noyabr


“Muqоbil energiya manbalaridan fоydalanishning jоriy hоlati va istiqbоllari”
Respublika miqyosida оnlayn ilmiy-amaliy kоnferentsiya
2020 yil 22-23 aprel


Konferentsiya materiallari to'plamini yuklab olish